Zmarł Leszek Koszałka

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 25.10.2020 r. naszego wspaniałego Kolegi i wieloletniego członka Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego dr. inż. Leszka Koszałki. Leszek był zasłużonym pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej i wieloletnim prodziekanem Wydziału Elektroniki.
Naszej Koleżance dr inż. Iwonie Poźniak-Koszałce składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Cześć Jego pamięci!
Zarząd i członkowie Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego