PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne: Oddział Dolnośląski 

Historia informatyki

Wraz z upływem czasu coraz częściej zauważamy potrzebę gromadzenia i opracowania materiałów dotyczących początków i rozwoju informatyki w Polsce, a w szczególności w regionie dolnośląskim. To niezwykle czasochłonne i trudne zadanie pragniemy rozpocząć od dostarczenia platformy do dzielenia się posiadanymi zasobami.

Oddział Dolnośląski PTI pragnie stworzyć wszystkim możliwość do zamieszczania posiadanych opracowań i do ich szerszego rozpowszechniania. Wiele osób, wydarzeń i dokonań sprzed kilkudziesięciu czy kilkunastu lat zasługuje na utrwalenie w naszej pamięci i w pamięci następnych pokoleń.

Próba utrwalenia dokonań Polaków w zakresie informatyki jest swoistego rodzaju hołdem i podziękowaniem dla nich za ich wkład i dzieło, które staramy się nadal kontynuować.

Niniejsza strona przeznaczona jest do gromadzenia dostarczanych materiałów, opracowań i wspomnień. Strona jest jednak tylko miejscem gromadzenia materiałów i nie wyraża stanowiska PTI w danym temacie.

Materiały prosimy przekazywać, opatrzone imieniem i nazwiskiem wraz ze zgodą na publikowanie materiałów, na adres pavel.mazur at gmail.com

© 2002-2017 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski  -   Stopka redakcyjna
Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2009    Dział redaguje: Paweł Mazur