PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne: Oddział Dolnośląski 

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje od 1984 roku
Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań,
którego celem jest:

a) podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,
b) wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich,
c) propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz nawiązanie więzi pomiędzy dyplomantami a Towarzystwem.

Organizację i przeprowadzenie konkursu Zarząd Główny PTI powierza Dolnośląskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
W konkursie mogą brać udział nie tylko dyplomanci kierunków informatycznych, lecz także innych kierunków studiów, którzy w pracach dyplomowych stosowali zaawansowane metody informatyki.

© 2002-2017 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski  -   Stopka redakcyjna
Ostatnia aktualizacja: 20 września 2009    Dział redaguje: Paweł Mazur