PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne: Oddział Dolnośląski 

Izba Rzeczoznawców

Celem Izby Rzeczoznawców PTI jest wykonywanie ekspertyz, wydawanie opinii i opracowywanie recenzji w dziedzinie teleinformatyki.

Lista Rzeczoznawców PTI z Oddziału Dolnośląskiego:

 1. Daleczko Zbigniew
 2. Dyczkowski Mirosław
 3. Frączkowski Kazimierz
 4. Gospodarek Tadeusz
 5. Grocholski Leszek
 6. Madeyski Lech
 7. Mazur Hanna
 8. Mazur Zygmunt
 9. Pluta Zygmunt
 10. Stolarski Marek Piotr
 11. Wyrostek Arkadiusz
 12. Ziemba Krzysztof
 13. Żmudziński Janusz

© 2002-2017 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski  -   Stopka redakcyjna
Ostatnia aktualizacja: 04 czerwca 2020    Dział redagują: Paweł Mazur Hanna Mazur