PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne: Oddział Dolnośląski 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

(dawniej: Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy)

Czym jest ECDL?

     ECDL (ang. European Computer Driving Licence) - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności obsługi komputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy. Wymagania są ustalone jednolicie dla wszystkich krajów europejskich, dzięki czemu wymagania stawiane zdającym są na tym samym poziomie, a zdobyty dokument ma takie samo znaczenie w całej Europie. Certyfikaty dotyczą różnych obszarów zastosowań komputerów, m.in:

  1. Podstawy technik informatycznych
  2. Użytkowanie komputerów
  3. Przetwarzanie tekstów
  4. Arkusze kalkulacyjne
  5. Bazy danych
  6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
  7. Usługi w sieciach informatycznych

     Poszczególne egzaminy (moduły) odpowiadają określonej liście wymagań. Do każdego obszaru są opracowane sylabusy. Egzaminy są odpowiednie dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, w każdym wieku - od 10 do 100 lat.

Co daje ECDL?

     Certyfikat ECDL daje jego posiadaczowi możliwość udokumentowania swoich umięjętności z zakresu ubsługi komputera. Potencjalnie może więc być dowodem podniesienia kwalifikacji zawodowych. Certyfikat jest także obiektywnym miernikiem wyszkolenia pracownika zatrudnionego bądź zatrudnianego, gdyż jest standardem europejskim. Nie zależy także od miejsca zdobycia umiejętności, ukończonych kursów, czy też wykształcenia.

Jak uzyskać certyfikat?

     Aby zdobyć certyfikat ECDL należy zdać wymagane egzaminy z wynikiem pozytywnym zgodnie z określonymi wymaganiami. Wszystkie egzaminy powinny być przeprowadzone przez certyfikowanych egzaminatorów, ale nie muszą być zdawane w tym samym miejscu, a nawet tym samym kraju, gdyż są ekwiwalentne w całej Europie. Sprawdziany praktyczne są dostosowane do oprogramowania pochodzącego od różnych producentów. Poszczególne egzaminy mają opcje, zależne od sprzętu dostępnego w miejscu zdawania. Z kolei poszczególne moduły - o ile jest to możliwe - mogą być połączone poprzez użycie zintegrowanych pakietów oprogramowania.


Zachęcamy do zapoznania się z dalszymi, bardziej szczegółowymi informacjami, dostępnymi pod adresem http://www.ecdl.pl

© 2002-2017 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski  -   Stopka redakcyjna
Ostatnia aktualizacja: 03 sierpnia 2015    Dział redaguje: Paweł Mazur