PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne: Oddział Dolnośląski 

Odznaczenia PTI dla członków Oddziału Dolnośląskiego


Odznaczenia Państwowe

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 1. Mazur Zygmunt (2005)
MP.2005.84.1209, 30.12.2005

Srebrny Krzyż Zasługi

 1. Madeyski Lech (2016)
 2. Mazur Hanna (2016)
MP z 15 lipca 2016, poz. 672

Brązowy Krzyż Zasługi

 1. Niemiec Andrzej (2016)
 2. Żmudziński Janusz (2016)
MP z 15 lipca 2016, poz. 672


Odznaczenia PTI

Członek Honorowy

 1. Mazur Zygmunt (2006)

Srebrna Odznaka PTI

 1. Huzar Zbigniew (2018)
 2. Mazur Hanna (2018)
 3. Szpunar Zbigniew (2019)

Medal XXX-lecia PTI (2011-2014)

 1. Bilski Eugeniusz
 2. Daniłowicz Czesław
 3. Huzar Zbigniew
 4. Jerzykiewicz Krystyna
 5. Madeyski Lech
 6. Mazur Hanna
 7. Mazur Zygmunt
 8. Szpunar Zbigniew
 9. Kamburelis Thanasis
 10. Paszkowski Stefan
 11. Sysło Maciej
 12. Zuber Roman
 13. Dolnośląski Oddział PTI
Medale XXX-lecia PTI

Medal 70-lecia polskiej informatyki (2018)

Członkowie ODS
 1. Huzar Zbigniew
 2. Madeyski Lech
 3. Mazur Hanna
 4. Mazur Zygmunt
Osoby spoza ODS
 1. Kamburelis Thanasis
 2. Paszkowski Stefan
 3. Piwowar Bronisław
 4. Sysło Maciej
Medale 70-lecia PTI

Statuetka 70-lecia polskiej informatyki (2018)

Członkowie ODS
 1. Niemiec Andrzej
 2. Szpunar Zbigniew
Spoza ODS
 1. Bilski Eugeniusz
 2. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej


--------------------------------
Odznaczenia Państwowe. Wyszczególnione odznaczenia zostały przyznane przez organy państwa – Prezydenta RP lub właściwego Ministra – na wniosek ZG PTI.

Członkostwo Honorowe PTI. Podstawowe wytyczne do nadania Członkostwa Honorowego PTI:

 • Członkostwo Honorowe PTI jest najwyższym wyróżnieniem w Polskim Towarzystwie Informatycznym,
 • Członkostwo honorowe na wniosek Zarządu Głównego PTI nadaje Zjazd Delegatów PTI osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju informatyki lub Towarzystwa,
 • Członkiem honorowym może być również osoba niemająca obywatelstwa polskiego.
 • Odznaka PTI jest wyróżnieniem nadawanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego osobom szczególnie zasłużonym dla stowarzyszenia. Odznaka PTI ma formułę trójstopniową:

 • odznaka brązowa – przyznawana członkom z min. 5 letnim stażem,
 • odznaka srebrna – przyznawana członkom z min. 10 letnim stażem,
 • odznaka złota – przyznawana członkom z min. 15 letnim stażem.
 • Medal 70-lecia polskiej informatyki. Kapituła powołana uchwałą XII Zjazdu Delegatów PTI przyznała w 2018 roku Medal 70-lecia polskiej informatyki, za szczególne zasługi dla jej rozwoju, 70 osobom.

  Medal XXX-lecia PTI jest symbolem wdzięczności i pamięci o dokonaniach ważnych dla PTI z okazji jego 30-lecia, przyznany osobom, instytucjom i jednostkom, którym Towarzystwo zawdzięcza swe istnienie i pozycję.

  © 2002-2017 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski  -   Stopka redakcyjna
  Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2021    Dział redaguje: Hanna Mazur