PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne: Oddział Dolnośląski 

O Konkursie...

Pomysł zorganizowania Konkursu zgłosił na Zarządzie Głównym PTI w dniu 23 czerwca 1983 r. ówczesny prezes Koła PTI we Wrocławiu (utworzonego 14.04.1983) Zygmunt Mazur. Na posiedzeniu ZG w dniu 10.11.1983 Zygmunt Mazur przedstawił opracowany przez niego projekt regulaminu konkursu, który został zatwierdzony 15.12.1983 r. Do organizowania konkursu ZG wyznaczyło Koło PTI we Wrocławiu. Rok później (1984 r.) odbyła się pierwsza edycja konkursu. Od tamtej pory Koło we Wrocławiu, przekształcone 20 czerwca 1985 r. w Dolnośląski Oddział PTI, corocznie organizuje konkurs na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki.

Do pierwszej edycji konkursu (w 1984 r.) przesłano 24 prace magisterskie w formie wydrukowanej, przy czym 3 prace nie zostały dopuszczone ze względów formalnych (termin obrony). Prace pochodziły z ośrodków akademickich z całej Polski: Warszawy, Wrocławia, Katowic, Szczecina, Łodzi i Poznania. 4 prace dotyczyły sprzętu komputerowego, 9 - języków i metod programowania, 6 - zastosowania komputerów, 1 praca traktowała o sieciach komputerowych, a 1 dotyczyła metod optymalizacji.
Przyjęto wówczas zasadę, iż każda praca powinna być recenzowana w innym mieście niż powstała, jednak praktyka pokazała, iż takie wymaganie są w niektórych przypadkach niemożliwe do zrealizowania, jednak żadna praca nie została zaopiniowana na tej samej uczelni, na której powstała.

Komisja Konkursowa stanęła przed trudnym zadaniem, gdyż tylko jedna praca została oceniona negatywnie i jedynie 5 prac nie zostało zakwalifikowanych do wyróżnienia. Obrady Komisji trwały cały dzień. Próbowano porównać 16 prac, które dotyczyły całkowicie różnych zagadnień informatycznych i które posiadały różne formy: prace teoretyczne i projekty. Nieustannie grupowano prace o podobnym charakterze, konfrontowano opinie recenzentów z zawartością prac i z ocenami członków Komisji Konkursowej. Ostatecznie, 10 stycznia 1985 r. ogłoszono wyniki pierwszej edycji Konkursu. Nagrodzono 7 prac, których autorzy dostali indywidualnie drukowane dyplomy oraz nagrody pieniężne, które wynosiły wówczas 16 tys. zł (I nagroda), 8 tys. zł (III nagroda), 4 tys. zł (wyróżnienie).
Laureatami pierwszej edycji zostali:

·        I nagroda – mgr Wiesława Nizioł za pracę pt. „Metody projektowania i specyfikacji algorytmów systolicznych” (Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, opiekun dr Wojciech Rytter)

·        II nagroda – nie przyznana

·        III nagroda – mgr inż. Janusz Machowski za pracę pt. „Węzeł teledacyjny sieci komputerowej z wykorzystaniem mikrokomputera” (Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, opiekun dr inż. Ireneusz Jóźwiak)

·        III nagroda – mgr inż. Krzysztof Szwed za pracę pt. „Uniwersalny asembler dla mikrokomputerów” (Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej, opiekun mgr inż. Ryszard K. Kott)

·        wyróżnienie – mgr Zdzisław Jarzębowski za pracę pt. „Pakiet makrodefinicji ogólnego przeznaczenia” (Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, opiekun dr Ewa Gurbiel)

·        wyróżnienie – mgr Leszek Misiura za pracę pt. „Adaptacja drukarki DZM 180 do grafiki o dużej rozdzielczości z użyciem mikrokomputera ZX 81” (Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, opiekun dr inż. Jan Łakomski)

·        wyróżnienie – mgr inż. Jerzy Sas za pracę pt. „Problemy zastosowań metody VDL w implementacji języków programowania” (Centrum Obliczeniowe Politechniki Wrocławskiej, opiekun dr inż. Zbigniew Huzar)

·        wyróżnienie – mgr inż. Andrzej Szewczuk za pracę pt. „Quasi-równoległość i symulacja w Pascalu – język Impas i jego implementacja w systemie OS/JS” (Studium Zaoczne Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, opiekun dr Paweł Gburzyński).

© 2002-2017 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski  -   Stopka redakcyjna
Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2003    Dział redaguje: Paweł Mazur