Delegaci

Delegaci z Dolnośląskiego Oddziału PTI na Zjazd Polskiego Towarzystwa Informatycznego

  1. Zygmunt Mazur (członek honorowy PTI)
  2. Łukasz Bujło
  3. Zbigniew Daleczko
  4. Kazimierz Frączkowski
  5. Marcin Hernes
  6. Piotr Kolniak
  7. Agata Kozina
  8. Hanna Mazur
  9. Krzysztof Ziemba