Wręczenia nagród w XL konkursie na najlepsze prace magisterskie z informatyki

W dniu 22.01.2024 odbyła się uroczystość wręczenia nagród w XL konkursie na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Celem konkursu jest prezentacja najlepszych prac magisterskich różnych ośrodków akademickich i stworzenie warunków do porównywania poziomu kształcenia informatyków, a także nawiązanie więzi między dyplomantami a Towarzystwem.
Pomysł zorganizowania konkursu propagującego PTI w środowisku akademickim, zgłoszony został jesienią 1983 przez prof. Zygmunta Mazura. Pierwsza edycja odbyła się w roku 1984. Ciekawostką jest to, że regulamin zatwierdzony w 1983 roku okazał się być tak dobrze opracowany, że obowiązuje do dziś z jedną tylko małą zmianą redakcyjną (słowo „dyplomowe” zastąpiono słowem „magisterskie”). Od 40 lat konkurs jest organizowany przez Oddział Dolnośląski PTI. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem ko. Hanny Mazur, zamieszczonym w czasopiśmie PTI „Domena”: LINK