Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród XL Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Serdecznie zapraszamy Szanowne Koleżanki, Szanownych Kolegów, członków i sympatyków PTI na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród XL Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki, która odbędzie się 22 stycznia 2024 r. w godz. 11:00 – 15:30, w budynku H-14 Politechniki Wrocławskiej, przy Wyb. Wyspiańskiego 40 we Wrocławiu.

Planowany przebieg uroczystości:

11.00 – 11.30 Kawa powitalna

Część I

Ogłoszenie wyników XL edycji Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki

11.30 – 12.15

  • wystąpienia przewodniczącego Jury Konkursu i Prezesa PTI
  • ogłoszenie wyników XL Konkursu
  • wręczenie nagród laureatom
  • wystąpienia laureatów

Część II

Sesja naukowa

12.15 – 13.00 Referaty

13.00 – 13.20 Przerwa kawowa

13.20 – 14.10 Referaty

14.10 – 14.20 Zakończenie uroczystości

14.30 – 15.30 Obiad

Program szczegółowy uroczystości

Partnerem konkursu prac magisterskich jest NASK i Fundacja Cyfrowa Przyszłość