Zmiany zasad dotyczących składek członkowskich i opłaty wpisowej

Zarząd Główny PTI podczas posiedzenia 25 listopada 2023 podjął uchwałę wprowadzającą nowe stawki wysokości składek członkowskich i opłaty wpisowej za 2024 rok.

WYSOKOŚĆ OPŁAT

  • dla osób w wieku do 20 lat: 10 zł wpisowe, 40 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku od 21 do 26 lat: 40 zł wpisowe, 120 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku od 27 do 59 lat: 40 zł wpisowe, 120 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku od 60 do 75 lat: 40 zł wpisowe, 60 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku powyżej 75 lat: 40 zł wpisowe, 0 zł składka członkowska w przypadku co najmniej 10 lat stażu w PTI i braku bieżących zaległości w opłacaniu składek lub 40 zł w pozostałych przypadkach

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT

Terminem wpłaty składki za dany rok jest 31 marca tego roku, a dla członków nowoprzyjętych dwa miesiące od daty podjęcia przez Zarząd Oddziału uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych, natomiast terminem wpłaty wpisowego jest termin wpłaty pierwszej składki członkowskiej.