Wyniki XL Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

członkowie i sympatycy PTI,

XL Ogólnopolski Konkurs Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny informatyki rozstrzygnięty.

Wyniki konkursu są dostępne na stronie:

https://kpm.pti.org.pl/archive/files/results/80

natomiast wykaz wszystkich prac zgłoszonych do konkursu jest na stronie:

https://kpm.pti.org.pl/archive/applications

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień zaplanowana jest na 22 stycznia 2024 r. w godz. 11:30 – 14:00, w budynku H14 Politechniki Wrocławskiej, przy Wybrzeżu Wyspiańskiego we Wrocławiu.

Będziemy świętować jubileusz XL KPM. Po ogłoszeniu wyników konkursu w drugiej części uroczystości odbędzie się sympozjum naukowe.

Szczegółowy program uroczystości zostanie podany wkrótce.

Serdecznie zapraszamy Szanowne Koleżanki, Szanownych Kolegów, członków i sympatyków PTI do wzięcia udziału w uroczystości świętowania XL konkursu KPM.