Europejski Certyfikat Umiejętności

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że osoba posiada podstawowe umiejętności obsługi komputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy. Wymagania są ustalone jednolicie dla wszystkich krajów europejskich, dzięki czemu wymagania stawiane zdającym są na tym samym poziomie, a zdobyty dokument ma takie samo znaczenie w całej Europie (ECDL), a nawet na świecie (ICDL).Certyfikacja ECDL podzielona jest na moduły, które mogą być certyfikowane niezależnie (ECDL Profile) lub grupami, np. ECDL Start, bądź rekomendowany w Polsce ECDL Profile PTI Standard.