Władze dolnośląskiego oddziału PTI

Decyzją walnego zgromadzenia członków Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego z dnia 1 kwietnia 2023 r. wybrano następujące osoby do poniższych ciał:

Zarząd Oddziału

 • Beata Laszkiewicz – prezes
 • Helena Dudycz – wiceprezes
 • Zygmunt Mazur – wiceprezes
 • Piotr Kolniak – sekretarz
 • Marcin Hernes
 • Marcin Wojciechowski
 • Arkadiusz Wyrostek

Komisja Rewizyjna Oddziału

 • Zbigniew Huzar – przewodniczący
 • Zbigniew Daleczko – sekretarz
 • Krzysztof Ziemba

Sąd Koleżeński Oddziału

 • Agata Kozina – przewodnicząca
 • Łukasz Obraniak – z-ca przewodniczącej
 • Kazimierz Frączkowski