Władze dolnośląskiego oddziału PTI

Decyzją walnego zgromadzenia członków Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego z dnia 6 czerwca 2020 r. wybrano następujące osoby do poniższych ciał:

Zarząd Oddziału

  • Prezes Zarządu: Ryszard Świerczyński
  • Wiceprezesi Zarządu: Zbigniew Huzar, Lech Madeyski, Zygmunt Mazur
  • Sekretarz Zarządu: Paweł Lalewicz
  • Członkowie Zarządu: Helena Dudycz, Paweł Klimczyk

Komisja Rewizyjna Oddziału

  • Krzysztof Ziemba – przewodniczący
  • Zbigniew Daleczko – sekretarz
  • Maciej Kamiński

Sąd Koleżeński Oddziału

  • Ewa Szpunar-Huk – przewodnicząca
  • Iwona Dubielewicz – z-ca przewodniczącego
  • Jacek Gruber