Konferencja „Sztuczna inteligencja: aplikacje i implikacje”

W dniu 27 października 2023 r. Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej zorganizowała konferencję „Sztuczna inteligencja: aplikacje i implikacje” pod patronatem Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wydarzenie skupiło studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i przedsiębiorców zajmujących się AI, tworząc przestrzeń dla ożywionych dyskusji i przekrojowych analiz. Wzięli w niej udział przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, Uniwersytetu DSW, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni oraz WWSIS, a także firm Jujubee, Hattori Hanzo i Computer Laboratory. Konferencję rozpoczął wykład prof. dr hab. inż. Haliny Kwaśnickiej (Politechnika Wrocławska), przedstawiający historyczny rys rozwoju sztucznej inteligencji oraz wyzwania, które stawia przed nami obecnie. W pierwszym bloku tematycznym uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat technicznych aspektów AI, w tym zagrożeń związanych z atakami typu data poisoning, zastosowania AI w grach strategicznych, technologii blockchain i znaczenia sztucznej inteligencji w dydaktyce. W drugim, interdyscyplinarnym bloku poświęconym zagadnieniom psychologicznym, biologicznym i medycznym, prelegenci przedstawili problemy związane z wykorzystaniem AI w modelowaniu psychograficznym, funkcjonowaniu systemów dialogowych tworzonych w celach terapeutycznych, w tłumaczeniu języka migowego, analizie szeregów czasowych w przemyśle farmaceutycznym, a także z zależnością wyników generowanych przez systemy LLM od wybranych zapytań. Ostatni blok rzucił światło na etyczne, społeczne i prawne kwestie AI dotyczące m.in. antropomorfizacji maszyn i wirtualnych asystentów oraz osiągania celów zrównoważonego rozwoju ONZ. W trakcie konferencji odbył się także panel dyskusyjny z udziałem dr. inż. Pawła Prociów (Uniwersytet DSW) i mgr. inż. Stanisława Loty (również Uniwersytet DSW) oraz dr. inż. Przemysława Szecówki (WWSIS) skoncentrowany na zagadnieniach informatycznych związanych z bezpieczeństwem w kontekście sztucznej inteligencji.
(mgr Jakub Zbądzki, Prodziekan Wydziału Informatyki WWSIS)

ODS PTI chętnie wspiera takie wydarzenia, które mają bardzo duże znaczenie zarówno dla integracji środowiska naukowego, jak również pomagają dzielić się specjalistyczną wiedzą.