Zaproszenie na Walne Zgromadzenie ODS

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Walnym Zgromadzeniu Członków Dolnośląskiego Oddziału PTI,które rozpocznie się
6 czerwca 2020 r. (sobota),
o godz. 10.00 (I termin), 10.15 (II termin)
w formie zdalnej
.
Celem Walnego Zgromadzenia jest wybór władz Oddziału (Prezesa, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału) oraz wybór Delegatów na XIII Zjazd PTI, który odbędzie się 28 czerwca 2020 roku w formie zdalnej.