Autorzy najlepszych prac magisterskich

24 listopada 2020 r. Komisja Konkursowa XXXVII Ogólnopolskiego konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, uwzględniając opinie Recenzentów, ustaliła tegoroczną listę laureatów.

Skład Komisji Konkursowej:

 • prof. ucz. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar
 • prof. ucz. dr hab. inż. Lech Madeyski
 • prof. ucz. dr hab. Jakub Swacha
 • dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz).

Nagrodzeni:

 • I nagroda (5 000 zł)
  mgr inż. Dawid Tomasiewicz, Analysis of D’Wave 2000Q Applicability for Job Scheduling Problems; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki; promotor: dr inż. Katarzyna Rycerz.
 • II nagroda (4 000 zł)
  mgr inż. Arkadiusz Ziobrowski, Pomiar jakości kodu w Javie z wykorzystaniem drzewa składni abstrakcyjnej; Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Informatyki Stosowanej; promotor: prof. uczelni, dr hab. inż. Lech Madeyski.
 • III nagroda (3 500 zł)
  mgr Marek Sokołowski, Bounds on semi-ladder orders in sparse graph classes; Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informatyki; promotor: dr Michał Pilipczuk.
 • Trzy równorzędne wyróżnienia (po 2 500 zł)
  • mgr Krzysztof Kleiner, Equivalences between triangle and range query problems; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki Analitycznej; promotor: dr Lech Duraj.
  • mgr Aleksander Łukasiewicz, Intermediate complexity problems – new upper and lower bounds; Uniwersytet Wrocławskim, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: dr Przemysław Uznański.
  • mgr inż. Marcin Majewski, Dynamic resource allocation algorithms for cloud functions; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki; promotor: dr hab. inż. Maciej Malawski.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i ich promotorom! Nagrody ufundowało Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Do konkursu przyjęto 39 prac wykonanych w roku akademickim 2019/2020 w 12. krajowych wyższych uczelniach:

 • w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (13),
 • w Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (1),
 • w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie (1),
 • w Politechnice Gdańskiej (1),
 • w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza (1),
 • w Politechnice Śląskiej (1),
 • w Politechnice Wrocławskiej (13),
 • w Szkole Głównej Handlowej (1),
 • w Uniwersytecie Jagiellońskim (2),
 • w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1),
 • w Uniwersytecie Warszawskim (2),
 • w Uniwersytecie Wrocławskim (2).

Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje prace na konkurs.

Bardzo dziękujemy Recenzentom za rzetelne i terminowe wykonanie recenzji prac. W 37. edycji konkursu Recenzentami prac byli pracownicy wyższych uczelni oraz instytucji naukowych: dr inż. Piotr Andruszkiewicz, dr inż. Witold Andrzejewski, prof. dr hab. Piotr Bała, prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak, dr hab. inż. Andrzej Białas, dr inż. Marek Bolanowski, dr inż. Piotr Bródka, dr hab. inż. Dariusz Brzeziński, prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech, prof. dr hab. Jerzy Dajka, dr inż. Anna Derezińska, prof. dr hab. Krzysztof Diks, prof. dr hab. inż. Maciej Drozdowski, dr hab. Piotr Duda, prof. dr hab. Stefan Dziembowski, dr inż. Paweł Forczmański, prof. dr hab. inż. Piotr Formanowicz, dr hab. Maria Ganzha, dr Krzysztof Gawkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, dr inż. Anna Gorawska, dr hab. inż. Marcin Gorawski, dr hab. Szymon Grabowski, dr Marek Grochowski, prof. ucz. dr hab. inż. Marcin Hernes, dr inż. Maciej Huk, dr hab. inż. Tomasz Hyla, prof. ucz. dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Jassem, prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, dr hab. inż. Anna Kobusińska, prof. ucz. dr hab. Piotr Kosiuczenko, dr inż. Zuzanna Krawczyk, prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. ucz. dr hab. inż. Marek Krótkiewicz, dr hab. inż. Bogdan Kwolek, dr hab. inż. Agnieszka Landowska, prof. ucz. dr inż. Arkadiusz Liber, prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, dr hab. inż. Krzysztof Małecki, prof. ucz. dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar, dr inż. Paweł Matuszczyk, dr inż. Jan Mazur, prof. ucz. dr hab. Zygmunt Mazur, dr inż. Teresa Mendyk-Krajewska, dr Piotr Micek, dr inż. Radosław Michalski, prof. dr hab. inż. Józef Modelski, dr hab. inż. Mikołaj Morzy, dr inż. Mirosław Ochodek, prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski, dr inż. Szczepan Paszkiel, dr inż. Andrzej Paszkiewicz, dr inż. Tomasz Pawlak, dr inż. Marcin Pawłowski, dr Bogdan Pilawski, prof. dr hab. Leszek Plaskota, dr inż. Joanna Prażmowska-Czajka, prof. ucz. dr hab. inż. Rafał Różycki, prof. ucz. dr hab. inż. Rafał Scherer, prof. ucz. dr hab. inż. Janusz Starczewski, prof. ucz. dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki, prof. dr hab. Maciej Sysło, prof. dr hab. Stanisław Szpakowicz, dr inż. Michał Szychowiak, prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek, dr inż. Ryszard Świerczyński, prof. dr hab. inż. czł. rz. PAN Ryszard Tadeusiewicz, dr hab. inż. Wojciech Tylman, dr hab. inż. Bartosz Walter, dr inż. Maciej Wielgosz, prof. dr hab. inż. Sławomir Wierzchoń, dr hab. inż. Szymon Wilk, dr hab. inż. Marek Wojciechowski, dr hab. Sławomir Wronka, dr inż. Maciej Zięba.

Skład Komitetu Organizacyjnego:

 • mgr Hanna Mazur (przewodnicząca)
 • dr inż. Paweł Mazur

Do przeprowadzenia konkursu wykorzystano system informatyczny kpm.pti.org.pl opracowany przez zespół w składzie: mgr Hanna Mazur – kierownik projektu, Mikołaj Nowak, Kamil Raczycki, Filip Szenborn – studenci Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Gorąco dziękujemy członkom Komisji Konkursowej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu.Laureatom życzymy sukcesów naukowych i zawodowych.