Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród XL Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Serdecznie zapraszamy Szanowne Koleżanki, Szanownych Kolegów, członków i sympatyków PTI na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród XL Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Wybierzemy najlepsze prace magisterskie

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza XXXVII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki. W konkursie mogą brać udział absolwenci wyższych uczelni w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki i zostały obronione w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. Prace należy zgłaszać przez stronę, najpóźniej do 10 października 2020 r. Zapraszamy …