Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród XL Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Serdecznie zapraszamy Szanowne Koleżanki, Szanownych Kolegów, członków i sympatyków PTI na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród XL Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki