XXXVIII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje

XXXVIII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

którego celem jest:

  • podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,
  • wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich,
  • propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz nawiązanie więzi pomiędzy dyplomantami a Towarzystwem.

W konkursie mogą brać udział dyplomanci kierunków informatycznych oraz innych kierunków studiów, których prace dotyczą informatyki.

Zgłaszanie prac odbywa się poprzez formularz umieszczony na stronie konkursu kpm.pti.org.pl.