Zmarł Eugeniusz Bilski

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn 30 listopada 2020 r. Eugeniusza Bilskiego (1932-2020), związanego z komputerami, informatyką, Wrocławiem, Elwro, Politechniką Wrocławską, Dolnośląskim Oddziałem PTI.
10 maja 2013 r. we Wrocławiu Oddział Dolnośląski zorganizował Benefis Eugeniusza Bilskiego – zasłużonego pioniera informatyki polskiej. Podczas uroczystości Pan Bilski został nagrodzony przez ZG PTI Medalem XXX-lecia PTI.
W 2018 r. Polskie Towarzystwo Informatyczne odznaczyło Eugeniusza Bilskiego Medalem 70-lecia Polskiej Informatyki.
Więcej informacji na stronie historiainformatyki.pl
Cześć Jego pamięci!