Zmarł Eugeniusz Bilski

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn 30 listopada 2020 r. Eugeniusza Bilskiego (1932-2020), związanego z komputerami, informatyką, Wrocławiem, Elwro, Politechniką Wrocławską, Dolnośląskim Oddziałem PTI. 10 maja 2013 r. we Wrocławiu Oddział Dolnośląski zorganizował Benefis Eugeniusza Bilskiego – zasłużonego pioniera informatyki polskiej. Podczas uroczystości Pan Bilski został nagrodzony przez ZG PTI Medalem XXX-lecia …

Zmarł Leszek Koszałka

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 25.10.2020 r. naszego wspaniałego Kolegi i wieloletniego członka Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego dr. inż. Leszka Koszałki. Leszek był zasłużonym pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej i wieloletnim prodziekanem Wydziału Elektroniki. Naszej Koleżance dr inż. Iwonie Poźniak-Koszałce składamy wyrazy głębokiego współczucia. Cześć Jego pamięci! Zarząd i członkowie Dolnośląskiego …

Mamy nowe władze oddziału

06.06.2020 Zarząd Oddziału: Prezes: Ryszard Świerczyński Wiceprezesi: Zbigniew Huzar, Lech Madeyski, Zygmunt Mazur Sekretarz: Paweł Klimczyk Członkowie: Helena Dudycz, Paweł Lalewicz Komisja Rewizyjna Oddziału: Krzysztof Ziemba – przewodniczący, Zbigniew Daleczko – sekretarz, Maciej Kamiński Sąd Koleżeński Oddziału: Ewa Szpunar-Huk – przewodnicząca, Iwona Dubielewicz – z-ca przewodniczącego, Jacek Gruber Delegaci na Zjazd …

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie ODS

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Walnym Zgromadzeniu Członków Dolnośląskiego Oddziału PTI,które rozpocznie się 6 czerwca 2020 r. (sobota), o godz. 10.00 (I termin), 10.15 (II termin) w formie zdalnej. Celem Walnego Zgromadzenia jest wybór władz Oddziału (Prezesa, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału) oraz wybór Delegatów na XIII Zjazd PTI, który odbędzie się …

Wybierzemy najlepsze prace magisterskie

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza XXXVII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki. W konkursie mogą brać udział absolwenci wyższych uczelni w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki i zostały obronione w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. Prace należy zgłaszać przez stronę, najpóźniej do 10 października 2020 r. Zapraszamy …