Wyniki XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki

W dniu 29 listopada br., powołana przez Zarząd Główny PTI Komisja XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu PTI, uwzględniając opinie recenzentów prac konkursowych, ustaliła laureatów konkursu.
Do konkursu przyjęto 25 prac wykonanych w roku akademickim 2020/2021 w 9. krajowych wyższych uczelniach:
– w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (5),
– w Politechnice Krakowskiej (1),
– w Politechnice Łódzkiej (1),
– w Politechnice Poznańskiej (4),
– w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza (2),
– w Politechnice Wrocławskiej (5),
– w Uniwersytecie Jagiellońskim (1),
– w Uniwersytecie Warszawskim (5),
– w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi (1).
Zarząd Główny PTI powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. ucz. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący), dr inż. Marek Bolanowski, prof. dr hab. inż. Maciej Drozdowski, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, prof. ucz. dr hab. inż. Lech Madeyski, dr hab. Marcin Paprzycki, prof. ucz. dr hab. Jakub Swacha, dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz) oraz dr hab. inż. Bartosz Walter.
W dniu 29 listopada 2021 roku Komisja Konkursowa, uwzględniając opinie Recenzentów prac konkursowych, ustaliła laureatów konkursu.
Pierwszą nagrodę w wysokości 5.000 zł otrzymał
mgr Jan Kopański za pracę pt. Optimisation of job scheduling for supercomputers with burst buffers wykonaną w Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informatyki; promotor: dr hab. Krzysztof Rządca).
Drugą nagrodę w wysokości 4.000 zł otrzymał
mgr inż. Andrzej Szaflarski za pracę pt. Algorytmy detekcji zespołu QRS w sygnale elektrokardiogramu wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Instytut Informatyki; promotor: prof. ucz. dr hab. inż. Marek Miśkowicz).
Trzecią nagrodę w wysokości 3.500 zł otrzymał
mgr inż. Bartosz Kusek za pracę pt. Algorithms for Approval-Based Elections with Structured Preferences wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Instytut Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski).
Trzy równorzędne wyróżnienia po 2.500 zł otrzymali:
mgr inż. Bartosz Drzazga za pracę pt. Isogeny-based cryptography – chosen schemes
wykonaną w Politechnice Wrocławskiej (Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra
Podstaw Informatyki; promotor: dr hab. inż. Łukasz Krzywiecki),
mgr Daniel Gutowski, mgr Artur Jamro i mgr Wojciech Kordalski za pracę pt. Toward Cycle-Accurate Emulation of the ARM Cortex-M3 Processor Instructions and Memory wykonaną w Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut Informatyki; promotor: dr hab. Konrad Iwanicki),
mgr inż. Hubert Krzyżanowski i mgr inż. Łukasz Pięta za pracę pt. Odkrywanie charakterystyk User-Defined Functions
wykonaną w Politechnice Poznańskiej (Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Instytut Informatyki; promotor: prof. ucz. dr hab. Robert Wrembel).
Fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Komisja Konkursowa gorąco dziękuje Recenzentom prac konkursowych, podkreślając ich znaczącą
rolę w przeprowadzeniu konkursu.