Mamy nowe władze oddziału

06.06.2020
Zarząd Oddziału:
Prezes: Ryszard Świerczyński
Wiceprezesi: Zbigniew Huzar, Lech Madeyski, Zygmunt Mazur
Sekretarz: Paweł Klimczyk
Członkowie: Helena Dudycz, Paweł Lalewicz

Komisja Rewizyjna Oddziału:
Krzysztof Ziemba – przewodniczący, Zbigniew Daleczko – sekretarz, Maciej Kamiński

Sąd Koleżeński Oddziału:
Ewa Szpunar-Huk – przewodnicząca, Iwona Dubielewicz – z-ca przewodniczącego, Jacek Gruber

Delegaci na Zjazd PTI (27.06.2020 – forma zdalna):
Zygmunt Mazur (czł. honorowy)
Zbigniew Daleczko, Paweł Klimczyk, Paweł Lalewicz, Leszek Maciaszek, Hanna Mazur, Janusz Pec, Ewa Szpunar-Huk, Ryszard Świerczyński, Krzysztof Ziemba.