Nowe władze Oddziału Dolnośląskiego PTI

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w dniu 1 kwietnia 2023 r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Dolnośląskiego Oddziału PTI. Ustępujący Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński przedstawiły  Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności. Uczestnicy Zgromadzenia zagłosowali o udzielenie absolutorium ustępującym władzom i  podziękowali za aktywną działalność.

Wybrane zostały nowe władze Dolnośląskiego Oddziału PTI oraz delegaci na XIV Zjazd PTI.

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału PTI

 1. Beata Laszkiewicz – prezes
 2. Helena Dudycz – wiceprezes
 3. Zygmunt Mazur – wiceprezes
 4. Piotr Kolniak – sekretarz
 5. Marcin Hernes
 6. Marcin Wojciechowski
 7. Arkadiusz Wyrostek

Komisja Rewizyjna Oddziału Dolnośląskiego:

 1. Zbigniew Huzar – przewodniczący
 2. Zbigniew Daleczko – sekretarz
 3. Krzysztof Ziemba

Sąd Koleżeński Oddziału Dolnośląskiego

 1. Agata Kozina – przewodnicząca
 2. Łukasz Obraniak – z-ca przewodniczącej
 3. Kazimierz Frączkowski

Delegaci na Walny Zjazd PTI

 1. Zygmunt Mazur (członek honorowy PTI)
 2. Łukasz Bujło
 3. Zbigniew Daleczko
 4. Kazimierz Frączkowski
 5. Marcin Hernes
 6. Piotr Kolniak
 7. Agata Kozina
 8. Hanna Mazur
 9. Krzysztof Ziemba

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Zgromadzenia za udział w Zgromadzeniu, a Koleżankom i Kolegom wybranym do nowych władz  a Koleżankom i Kolegom wybranym do nowych władz  ODS PTI oraz Delegatom serdecznie gratulujemy,