XL Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje

XL Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki

którego celem jest:
a) podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,
b) wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich
poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich,
c) propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz nawiązanie więzi pomiędzy dyplomantami a Towarzystwem.

Organizację i przeprowadzenie konkursu Zarząd Główny PTI po raz 40. powierzył Dolnośląskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W konkursie mogą brać udział dyplomanci kierunków informatycznych oraz innych kierunków studiów, których prace dotyczą informatyki.

Zgłaszanie prac odbywa się poprzez formularz umieszczony na stronie kpm.pti.org.pl. Na stronie tej jest także dostępny plakat konkursu.

W obecnej edycji została zwiększona pula nagród oraz jest przewidziana nagroda dla promotora pracy nagrodzonej I nagrodą.

Partnerami konkursu są Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Cyfrowa Przyszłość.

Uprzejmie proszę o rozpropagowanie tej informacji wszelkimi możliwymi kanałami, a także poinformowanie i zachęcenie dyplomantów do udziału w konkursie.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. Zygmunt Mazur, prof. uczelni